Praktijk Acupunctuur

Direct online of bel 06 8576 4208

Acupunctuurpraktijk Wan

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde

De vijf elementen

 

Chinese Astrologie – De Chinese astrologie kent twaalf Dierenriemtekens. Anders dan bij Westerse astrologie heeft dit niets te maken met planeten of sterren. De Chinese astrologen werken op basis van 3 filosofische principes: de Chinese kalender (maanjaren), Yin Yang en de Vijf Elementen. De vijf Chinese elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Het element dat hoort bij jouw Dierenriemteken heeft mede invloed op je leven.

 

Chinese Kalender Maanjaren – De Chinese kalender, het Chinese Nieuwjaar begint niet zoals bij in het Westen op 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Er wordt met maanjaren gerekend. Dit is de reden dat de verschillende dierenriemtekens ongeveer van 15 februari tot 2 februari van het daarop volgende jaar kunnen heersen. De Chinese astrologie heeft een cyclus van twaalf jaar, beginnend met het jaar van de Rat en eindigend met het jaar van het Varken.

 

Chinese Vijf Elementen – Bij de Westerse astrologie wordt bij de duiding gebruik gemaakt van de 4 elementen: Water, Vuur, Aarde en Lucht. De 12 Chinese dierenriemtekens zijn gecombineerd met vijf elementen, te weten:

· Element Hout

· Element Vuur

· Element Aarde

· Element Metaal

· Element Water

 

Het element dat hoort bij jouw maanteken heeft mede invloed op jouw leven.

 

BEWEGING

 

De Chinezen maken gebruik van de vijf elementen om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren. Verandering ontstaat daar één van deze vijf elementen een invloed heeft op het fundamentele evenwicht tussen Yin en Yang. Ieder van de 12 dierentekens bestaat voor het grootste deel uit één van de elementen. Zo zijn zowel een os als een haas een houtdier. Er bestaan geen aardedieren.

 

WINDRICHTING

 

De elementen zijn gebaseerd op de windrichting en komen overeen met de seizoenen. Ook de jaren hebben hun eigen natuurlijke element. Dit heeft tot gevolg dat sommige jaren betreffende het bijbehorende element meewerken met het natuurlijke element van het dier van dat jaar. Maar andere werken juist tegen. Echter: het jaarelement is steeds dominant en het meest bepalend in de duiding. Er kan sprake zijn van een:

· Samenwerkcyclus – het element van het jaar, past bij het element van het betreffende dier van dat jaar

· Tegenwerkcyclus – het tegenovergestelde geval

 

Zo was bv. 2001 een Metaaljaar en ook het jaar van de Slang. In het dierenteken Slang zelf overheerst weer het element vuur. Verandering ontstaat dus door de invloed van de vijf hoofdelementen. Elk van deze vijf kan één van de andere elementen tegenwerken en één ervan voortbrengen of ermee samenwerken. Elk element ‘duurt’ twee jaar en komt twee jaar na elkaar voor (een Yang jaar, gevolgd door een Yin jaar) en komt dan 10 jaar later pas weer terug. De dierentekens wisselen in een cyclus van twaalf jaar en de elementen in een cyclus van 5 jaar.

 

HARMONIE EN DISHARMONIE

 

De 5 elementen zijn volgens de Chinese astrologie verantwoordelijk voor alle harmonie en disharmonie. De elementen worden hieronder beschreven, waarbij telkens ook de positieve en negatieve kanten van het element worden genoemd. Dit heeft niets te maken met goed of slecht, maar meer met kanten waarmee je rekening kunt houden of die je mogelijk kunt compenseren of veranderen.

 

Chinese Element Hout (groen) – Hout heeft water nodig om te groeien. Het hout element geeft aan: iemand die het met iedereen het beste voor heeft, maar die er niet altijd in slaagt te doen wat hij/zij zich heeft voorgenomen. Hout brengt vuur voort.

 

KENMERKEN HOUTMENS:

 

Expansief, gezellig, sociaal, zinnelijk, vruchtbaar, heeft verbeelding, is creatief, idealistisch, meelevend.

Positieve kanten:

· Ontspanning

· Medeleven

· Welwillendheid

Negatieve kanten:

· Kwaadheid

· Snel de moed verliezen bij tegenslag

Chinese Element Vuur (rood) – Vuur staat voor de zomer, droogte en stof. Vuur brengt aarde voort.

 

KENMERKEN VUURMENS:

 

Hartstochtelijk, gepassioneerd, sprankelend, dynamisch, vitaal, leiderschapskenmerken en agressief. Dit element behelst een vurig type. Iemand die zijn/haar doel najaagt zonder veel rekening te houden met anderen.

Positieve kanten:

· Passie

· Verlichting

· Wijsheid

· Vreugde

Negatieve kanten:

· Neiging tot arrogantie

· Egocentrisch

Chinese Element Aarde (geel) – Aarde stelt de gelijkheid tussen begin en einde voor. Verzorgen en verstikken. Aarde brengt metaal voort.

 

KENMERKEN AARDEMENS:

 

Eerlijk, vlijtig, zich inspannen, stabiel, praktisch, betrouwbaar, behoedzaam, tobben. Een aarde type heeft hoge idealen, hij/zij is zelfbewust en over het algemeen heel redelijk, maar kan soms ook erg koppig zijn.

Positieve kanten:

· Zelfbewustheid

· Voorzichtigheid

· Vertrouwen

Negatieve kanten:

· Koppigheid

· Starheid

Chinese Element Metaal (wit) – Metaal staat voor de herfst. Metaal brengt water voort.

 

KENMERKEN METAALMENS:

 

Communiceren, melancholie, nostalgie, concentratie, wilskracht. Dit element staat voor een zekere hardheid en de neiging om risico’s te nemen. Een metaal type wil het beste en komt vaak op voor mensen die het minder goed hebben of minder goed bedeeld zijn.

Positieve kanten:

· Energiek

· Bereidheid tot risico’s nemen

· Streven naar het beste

· Inlevingsvermogen

Negatieve kanten:

· Neiging tot hardheid

· Neiging tot droefheid

Element Water (blauw) – Water brengt dingen altijd in beweging, verandert aldoor. Water brengt Aarde voort.

 

KENMERKEN WATERMENS:

 

Neemt alles op, erg gevoelig, prikkelbaar, vriendelijk, sympathiek, overdenkend, overtuigingskracht. Het element water zorgt voor idealen en dromen, maar kan ook voor teveel illusies en te weinig realisme zorgen.

 

Positieve kanten:

· Idealen

· Dromen

· Kalmte

· Respectabel

 

Negatieve kanten:

· Verliezen in illusies

· Niet reëel zijn

· Angsten

 

Elementen Samenwerkingscyclus

· De aarde werkt samen met metaal, door in zijn diepten metaal te creëren

· Metaal werkt samen met water door middel van metalen emmers voor het vervoer van water

· Water werkt samen met hout door bomen met regen te conserveren/behouden

· Hout werkt samen met vuur door de grondstof voor de vlammen te verschaffen

· Vuur werkt samen met aarde door hout te veranderen in as, hetgeen weer aarde wordt

 

Elementen Tegenwerkingscyclus

· Hout werkt aarde tegen doordat boomwortels aarde openbreken

· Metaal werkt hout tegen doordat bijlen bomen vellen

· Vuur werkt metaal tegen door het te smelten

· Water werkt vuur tegen door het uit te doven

· Aarde werkt water tegen door het in modder te veranderen